Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО

ДАННИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО

БУЛСТАТ 000216012

БАНКОВИ СМЕТКИ
в сила от 24.06.2014 г.

 

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД
STSABGSF

 

СМЕТКА "ТАКСИ"
За образуване на дело, за преписи от документи, за удостоверения за несъстоятелност, по заявления за вписване на сдружения с нестопанска цел и фондации, за удостоверения от регистрите във фирмено деловодство, и др. видове такси:

IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
Депозитни суми за вещи лица и свидетели, парични гаранции:

IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

Окръжен съд – Габрово предоставя възможност плащане на дължимите държавни такси по разглеждани от съда дела чрез ПОС терминално устройство. Същото е инсталирано в служба „Съдебно деловодство” – гише „Регистратура“. За плащанията чрез устройството физическите и юридически лица не дължат такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси. Плащанията може да се извършват с валидни дебитни и кредитни карти, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България.

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Фотогалерия
Годишен доклад
Бюджет
Декларация
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Анкета
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас