Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

Адрес и телефони

гр. ГАБРОВО 5300
ПЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 1
ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО

ТЕЛЕФОНИ

Административен ръководител - председател

Заместник на административния ръководител - председател

 • тел. 066 811 112

Съдебен администратор

Главен счетоводител

 • тел. 066 811 135

Счетоводител касиер

 • тел. 066 811 134

Връзки с обществеността

Служба "Съдебни секретари"

 • тел. 066 811 115
 • тел. 066 811 137

Служба "Деловодство"

 • тел. 066 811 109
 • тел. 066 811 119
 • тел. 066 803 508

Служба "Фирмено деловодство"

 • тел. 066 811 119

Служба "Архив"

 • тел. 066 811 108

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"

 • тел. 066 811 219

Факс -> 066 804 679;

e-mail: justice@court-gbr.com

web site: www.os-gabrovo.org

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Фотогалерия
Годишен доклад
Бюджет
Декларация
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Анкета
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас