Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
16.07.2018
Информация за присъда по наказателно дело за неплащане на данъчни задължения [ още ... ]

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 


г-н МИНКО НЕДЯЛКОВ МИНКОВ


АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО

избран с решение на Висшия съдебен съвет
от 24 юли 2014 година
 

     Съдия Минко Минков има над 34 години юридически стаж.

     Професионалният си път в съдебната система започва през 1981 година като младши прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово. През периода 1983 – 1985 година е заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово, а след това в продължение на близо 7 години е ръководител на Районна прокуратура – Трявна. От юли 1992 година г-н Минков е прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, а от 1995 година е заместник-окръжен прокурор в същата прокуратура.

     С решение ВСС от 6 май 1998 година е назначен за председател на Окръжен съд – Габрово, на която длъжност встъпва на 1 юни същата година. Г-н Минков ръководи съда до 17 юли 2009 година, когато изтича вторият му мандат като председател. Наред с тази длъжност през периода 1998 година – 2003 година изпълнява задълженията си и като член на Висшия съдебен съвет. През периода от декември 2009 година до 1 август 2014 година е заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд – Габрово и ръководител на наказателното отделение в съда.ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Фотогалерия
Годишен доклад
Бюджет
Декларация
Анкета
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас