Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
23.01.2018
Информация за хода на търговско дело № 14 от 2017 г. - колективен иск срещу "Топлафикация Габрово" ЕАД [ още ... ]

 

   

Обяви и Конкурси

 Резултат от проведен конкурс за длъжността "Системен администратор" по чл. 68 ал.1 т.3 от КТ в Окръжен съд - Габрово - до завръщане на титуляря
Публикувано на 18 януари 2018 г.
 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Системен администратор" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда в Окръжен съд - Габрово, до завръщане на титуляря
Публикувано на 22 декември 2017 г.
  ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността “Системен администратор” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – до завръщане на титуляря
  Заявление за кандидатстване за работа
 Европейски формат на автобиография
  Декларация за обстоятелствата по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата
  Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата
  Длъжностна характеристика за длъжност “Системен администратор”

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Обществени поръчки / Профил на купувача
Обяви и конкурси
Стажант-юристи
Списък на утвърдените вещи лица
Съдебни преводачи
Правна култура
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас