Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
05.09.2019
На вниманието на кандидатите за вещи лица и съдебни преводачи [ още ... ]

 

   

Конкурси

Информация за процедурата за придобиване на юридическа правоспособност е поместена на интернет-страницата на Министерство на правосъдието в раздел "Юридическа правоспособност"

 Формуляр за индивидуален шестмесечен план на стажант-юрист в Окръжен съд - Габрово по чл. 297, ал. 1 от Закона за съдебната власт
 Формуляр за индивидуален двумесечен план на стажант-юрист в Окръжен съд - Габрово по чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Обществени поръчки / Профил на купувача
Обяви и конкурси
Стажант-юристи
Конкурси
Списък на утвърдените вещи лица
Съдебни преводачи
Правна култура
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас