МОТИВИ към присъда № 53 от 11.04.2011 година, постановена по НОХД № 55 по описа за 2011 година на Окръжен съд – Габрово

 

 

          Срещу подсъдимия В.Й. *** е внесен от Окръжна прокуратура – Габрово обвинителен акт с повдигнати обвинения в това, че: 1. На 18.10.2007 год., в гр.Габрово, е направил приготовление/прикрил в кутия от вино, подготвена с дрехи като колетна пратка до гр.Атина,Република Гърция с получател Я.Ц.А./ да бъде пренесено през границите на страната,без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество-561 грама марихуана със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабидол 2,2% на обща стойност 3366 лева-престъпление по чл.242 ал.9 във вр. с ал.2 пр.1, вр. чл.17 ал.1 от НК и

          2. На 18.10.2007 год.,в гр.Габрво,без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества в голямо количество-561 грама марихуана със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,2% на стойност 3366 лева –престъпление по чл.354а ал.2 изр.І във вр. с ал.1 изр.І пр.ІV от НК/ред. ДВ бр.75/12.09.2006 год./.

          Подсъдимият В.К. се явява лично и с упълномощените от него защитници - адвокатите Иван Василев и Любомир Цонев, двамата от АК-Габрово. Заявява, че е получил препис от обвинителния акт, разбира обвинението и желае да даде обяснения по обстоятелствата, изложени в обвинителния акт.

          Въз основа на неговите обяснения и събраните на досъдебното производство гласни и писмени доказателства, приобщени със съгласието на подсъдимия и неговите защитници, при проведеното съкратено съдебно следствие по реда на глава 27-ма от НПК и при условията на чл.371 т.1 НПК, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното:

          На 18.10.2007 година, преди обяд, подсъдимият В.К. предал на паркинга, намиращ се зад сградата на община Габрово, на П.Х., управител на собственото си еднолично дружество с ограничена отговорност “Трафик експрес” ЕООД, със седалище гр.Габрово, колетна пратка до гр.Атина, Република Гърция. Колетната пратка представлявала полиетиленова торба, на която двустранно върху листове от тетрадка, прикрепени с тиксо, били посочени трите имена на получателя и номер на мобилен телефон за свръзка, съгласно изискванията на превозвача. Подсъдимият обяснил, че пратката съдържа дрехи. След получаването на торбата П.Х. я отворил и видял, че вътре освен дрехи има и картонена кутия от вино с вместимост 3 л. Тъй като торбата не била достатъчно тежка се усъмнил относно съдържанието на картонената кутия и я отворил. В изпразненото вътрешно фолио с кранче намерил полусуха зелена листна маса. Чрез посочения мобилен телефон се свързал с получателя на пратката, а по-късно му се обадил и подсъдимият К., който отново му заявил, че в колетната пратка имало само дрехи и прекъснал връзката.

          След като не успял да се свърже отново с него П.Х. занесъл и предал торбата в полицията. При извършения полеви тест на зелената листна маса се появила индикация за наличие на марихуана. При последвалото изследване в лабораторни условия се оказало, че цялото количество листна маса от 561 грама е коноп/марихуана/, който съдържа канабинол, канабидол и има съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2,2 %, както и че от това количество могат да се изготвят 1122 броя цигари, при средно тегло от 0,5 грама за една цигара. Стойността на марихуаната е 3366 лева, изчислена на база стойност от 3 лева за една цигара към инкриминираната дата - 18.10.2007 година.

          Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели П.Х., Я.А., Дияна И. и И.И., от писмените заключение по назначените на досъдебното производство експертиза № І-21 от извършено физико-химическо изследване на зелената листна маса, фармако-оценъчна експертиза, дактилоскопна експертиза, установяваща дактилоскопна следа, оставена от ляв палец на подсъдимия К. при залепването на листовете от тетрадка върху полиетиленовата торба, графическа експертиза, установяваща, че ръкописният текст върху тези листове:”Я.Ц.А. 699-851-4418” е изпълнен от подсъдимия К., от протокола за доброволно предаване с фотоалбума към него, протокола за разпознаване на лица, справка от Вивател с извадка от разговорите през м.октомври 2007 година, проведени по мобилния телефон, ползван тогава от подсъдимия К.. Тези обстоятелства и посочените доказателствени средства не се оспорват от подсъдимия К..

          При така приетата за установена фактология безспорно е налице от обективна страна извършено престъпление по смисъла на чл. 354а ал.1 от НК, тъй като конопът/марихуаната/ е високорисково наркотично вещество, включено в приложение 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП. Налице е и приготовление към престъпление по чл.242 ал.9 във вр. с ал.2 от НК по смисъла на чл.17 от НК.

          От субективна страна обаче не е установено деянията да са извършени от подсъдимия В.К. виновно. В обясненията си пред съда същият заявява, че: полиетиленовата торба му е била дадена от негов познат на име Венци, който го помолил да му съдейства за изпращането й в Република Гърция до негов приятел; по тази причина той се свързал със свидетеля Я.А., пребиваващ в Гърция, който се съгласил да получи пратката; след това написал върху листове имената на свидетеля и номера на неговия мобилен телефон и ги залепил върху торбата; занесъл и предал на свидетеля П.Х. торбата и му казал, че съдържа дрехи, както му бил обяснил неговият познат Венци; по-късно се обадил на свидетеля Я.А., че е предал багажа, но услугата не била предварително заплатена и той трябвало да я заплати при получаването на пратката; при това обаждане разбрал от А., че П.Х. му се обадил, че в багажа “имало нещо нередно”; поради това се обадил на свидетеля Х., който му казал “че май има нещо нелегално”, но той му потвърдил, че само дрехи пращал,”...понеже аз така знаех, че са само дрехи, не съм го отварял...”; същият ден не могъл да открие Венци, срещнал го на следващия ден, но Венци му казал, че няма проблеми, да не се притеснява; тъй като никой не го е търсил след това, помислил, че е станало някакво недоразумение.

          Тези твърдения на подсъдимия К. не се опровергават от събраните по делото доказателства. Нито в показанията на разпитаните на досъдебното производство пред съдия свидетели П.Х. и Я.А., нито в останалите писмени доказателства се съдържат факти и обстоятелства, които да установяват кой е сложил наркотичното вещество- марихуаната във фолиото, намиращо се в картонената кутия и същата – в предадената от подсъдимия К. полиетиленова торба, както и че същият е знаел, че държи и предава за пренасяне в Гърция такова вещество. В обстоятелствената част на обвинителния акт не е посочено кои от посочените доказателства съдържат данни, че подсъдимият К. е “извършил деянията с пряк умисъл, като е съзнавал обществената им опасност и е искал настъпването на противоправните последици”. Пред съда прокурорът навежда следните доводи относно субективната страна на повдигнатите обвинения: въпросният багаж е подготвен от подсъдимия, чрез залепването на бележка с имената и телефонните номера на получателя; подсъдимият се представил пред св.П.Х. – превозвач на багажа и пред свидетеля Я.А. – получател на багажа, като изпращач на този багаж; на тях той не е посочил, че багажът е чужд, че няма точна информация за неговото съдържание, напротив категорично е заявил, че в багажа има само дрехи и че ще бъде получен в Гърция от негов човек, без конкретно да посочи имената на този човек, който ще търси св.А., като тази уговорка е била направена сутринта на инкриминираната дата; обясненията му относно пренасянето, предаването, получаването от друго лице на този багаж са нелогични, житейски нелогични и противоречащи на надлежно събраните доказателства по делото, като счита, че тези доказателства безспорно доказват от субективна страна извършването на двете престъпления. Тези доводи на прокурора не се споделят от съда. Нито при доброволното предаване на полиетиленовата торба, съдържаща и инкриминираното количество марихуана, нито в показанията си при разпита пред съдия, нито при разпознаването на подсъдимия К. свидетелят П.Х. не е посочил да е останал с убеждението, че подсъдимият е знаел, че заедно с дрехите му предал и наркотично вещество. Напротив той потвърждава, че подсъдимият при предаването на пратката и по-късно, по телефона, му казал, че “има само дрехи в пакета”. Вярно, че му е казал, че има пакет-пратка за негов приятел в Гърция до Атина, но от тази част на свидетелските показания не може да се направи извод относно обстоятелството, че подсъдимият е съзнавал наличието на наркотичното вещество в полиетиленовата торба. Вярно, че в показанията си при разпита пред съдия на досъдебното производство свидетелят Я.А. е посочил, че подсъдимият му е казал, че ще му изпрати багаж от България и след това негов познат ще дойде да го вземе от него, но от това също не може да се извлече горният извод-за съзнание у подсъдимия, че му изпраща наркотично вещество. Свидетелят А. посочва, че за наличичето в багажа на някакви треви разбрал не от подсъдмия, а от свидетеля Х. и в проведения след това разговор с подсъдимия му казал “...да се разберат с човека и повече да не ме търси за такива работи...”, но не заявява да е разбрал от подсъдимия К., че същият е знаел за наличието на наркотично вещество в багажа. Доводите на прокурора не се основават на конкретни заявени от свидетелите факти, а са само предположения относно субективното отношение на подсъдимия към деянията, предмет на повдигнатите му обвинения, които не могат да  обосноват правен извод за виновно поведение по смисъла на чл. 304, предл.трето във вр. с чл.303 ал.2 НПК.

          По тези съображения съдът, в този състав, призна подсъдимия В.Й.К. за невинен в това, на 18.10.2007 година в гр.Габрово, без надлежно разрешително да е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества в голямо количество – 561 грама марихуана със съдържание на наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2,2% на стойност 3 366 лева, поради което го оправда по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.354а ал.2 изр.1 във вр. с ал.1 изр.1 предл.4 от НК. Съдът призна подсъдимия В.Й.К. за невинен и в това, на същата дата 18.10.2007 година да е направил приготовление/прикрил в кутия от вино, подготвена с дрехи като колетна пратка до гр.Атина, Република Гърция с получател Я.Ц.А./ да бъде пренесено през границите на страната, без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество – 561 гпрама марихуана със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2,2 % на стойност 3 366 лева, поради което го оправда и по това повдигнато му обвинение за извършено престъпление по чл.242 ал.9 във вр. с ал.2 предл.1, във вр. с чл.17 ал.1 от НК.

          На основание чл.354а ал.6 НК съдът постанови отнемане в полза на държавата на наркотичното вещество, намиращо се в ГУ”Митници”, съгласно приложения по делото приемателно-предавателен протокол, което следва да бъде унищожено след влизане на присъдата в законна сила.

          Съдът постанови и унищожаване след влизане на присъдата в законна сила и на приложените като веществени доказателства празна полиетиленова чанта, кутия от вино и торбичка от фолио. По отношение на приложените като веществени доказателства дрехи-един брой черен панталон от изкуствена материя, един брой бял три четвърти панталон от изкуствена материя, един брой бяло яке и един брой черно долнище на анцуг, чийто собственик не е установен по делото, съдът постанови отнемането им в полза на държавата, ако в едногодишния срок от влизане на присъдата в сила, не бъдат потърсени, съгласно чл.112 ал.1 от НПК.

          На основание чл.190 НПК съдът постанови направените по делото разноски да останат за сметка на държавата.

          В този смисъл съдът постанови своя съдебен акт.

 

 

 

                                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: