ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 10013/2016 Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА К.С.Г. Докладчик:
БЛАГОВЕСТА М. КОСТОВА
Присъда от 22.11.2016г.
К.С.Г.
Мотиви от 15.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата от 16.3.2017
Наказателно дело № 402/2016
зменя отчасти присъдата на ГОС. Намалява наказанието от осемнадесет на шестнадесет години лишаване от свобода

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила присъдата/решението от 21.8.2017
Наказателно дело № 486/2017
Оставя в сила решение на ВТАС
В законна сила на 21.8.2017г.
2 НОХД No 10065/2017 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Н.Д.С.,
В.Д.В.
Докладчик:
БЛАГОВЕСТА М. КОСТОВА
Споразумение от 23.8.2017г.
Н.Д.С.
В.Д.В.
В законна сила на 23.8.2017г.