ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 10036/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА П.И.Р. Докладчик:
ДИАНА И. ВАСИЛЕВА
Присъда от 1.6.2018г.
П.И.Р.
Мотиви от 14.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата от 25.10.2018
Наказателно дело № 273/2018
ОТМЕНЯ присъда № 32 / 01. 06. 18 г. по НОХД № 36 / 18 г. на Габровския окръжен съд, с която подсъдимия П. И. Р. е признат за виновен да е допуснал нарушения по чл. 8, ал. 1, чл. 15, ал. 1 ЗДвП и чл. 63, ал. 2, чл. 67, ал. 1 ППЗДвП, като го признава за НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА в тази част на обвинението. ИЗМЕНЯ присъдата, като отменя приложението чл. 66, ал. 1 НК. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩ първоначален режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от две години. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила присъдата/решението от 2.7.2019
Наказателно дело № 1198/2018
Оставя в сила въззивно решение № 235/25.10.2018 г. по внохд № 273/2018 г. на ВТАС

Обезличен документ

В законна сила на 2.7.2019г.