- .

1.8.2016. 31.8.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 65/2003 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
1.8.2016.
2 No 20/2012 , . ...,
...,
...,
...
  :
.
10.8.2016.
3 No 1032/1997 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
15.8.2016.
4 No 28/2016 , . ....,
...,
...,
...
  :
.
15.8.2016.
5 No 15/2009 , . ...,
...
  :
.
26.8.2016.