- .

1.6.2014. 30.6.2014.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 10064/2013 ...,
....,
...
:
.
7.5.2014.
10.6.2014.
2 No 10024/2014 ...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
15.4.2014.
13.6.2014.
3 No 10064/2011 -97- :
.
16.11.2012.

: 4.6.2013
46/2013
365/16.11.2012 . . , . . 64/2011 . .   .  

: 25.6.2014
4161/2013
25.6.2014.