ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за насрочени дела
за периода от 24.4.2017г. до 28.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 107/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Г.И.А. Г.Г.И. Докладчик:
ИВА С. ДИМОВА
25.4.2017 9:45
2 Гражданско дело (В) No 75/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.П.И. М.С.И. Докладчик:
ПОЛИНА П. ПЕНКОВА
25.4.2017 10:00
3 Гражданско дело (В) No 73/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕТ Г.- М.Я. Докладчик:
ПОЛИНА П. ПЕНКОВА
25.4.2017 10:15
4 Гражданско дело (В) No 61/2017 Делба С.Й.В. Г.П.Й. Докладчик:
БОЯН Х. КОСЕВ
25.4.2017 10:30
5 Гражданско дело (В) No 92/2017 Делба И.Х.Х. И.В.К. Докладчик:
СИМОНА Д. МИЛАНЕЗИ
25.4.2017 10:45
6 Търговско дело No 10026/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност ДИСКО ДУРА ТЕРА АД   Докладчик:
ИВА С. ДИМОВА
25.4.2017 14:30
7 Гражданско дело (В) No 101/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.В. Ц.М.Д. Председател и докладчик:
ВЕСЕЛИНА Ц. ТОПАЛОВА
27.4.2017 10:00
8 Гражданско дело (В) No 109/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.Х. Д.М.П. Председател:
ВАЛЕНТИНА Й. ГЕНЖОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. КОСЕВА
27.4.2017 10:15
9 Гражданско дело (В) No 116/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.Й.С. П.А.Р. Председател и докладчик:
ВЕСЕЛИНА Ц. ТОПАЛОВА
27.4.2017 10:30