- .

1.11.2013. 30.11.2013.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 139/2013 ... :
.
1.11.2013.
2 No 10166/2012 .VII. , ... :
.
5.11.2013.
...
20.11.2013.
3 No 106/2013 ... ...,
...
:
.
5.11.2013.
4 No 161/2013 .243 ... ,
...,
:
.
:
.
7.11.2013.
5 No 168/2013 ... :
.
7.11.2013.
6 No 10139/2013 .V. // - .213, .3 4; .214, .2 ...,
...,
...
:
.
8.11.2013.
,
7 No 155/2013 ... :
.
12.11.2013.
8 No 10156/2013 .243, .4 .5 - ...,
...
:
.
12.11.2013.
9 No 159/2013 ... :
.
:
.
14.11.2013.
10 No 173/2013 ... ... :
.
:
.
14.11.2013.
11 No 172/2013 ... ... :
.
:
.
15.11.2013.
12 No 10155/2013 .23, 25 27 - ... :
.
18.11.2013.
...
13 No 160/2013 ...,
...
:
.
19.11.2013.
14 No 165/2013 ... :
.
:
.
19.11.2013.
15 No 164/2013 ... :
.
:
.
21.11.2013.
16 No 166/2013 ... :
.
:
.
21.11.2013.
17 No 10153/2013 .XI. - .343, .1 "" ... :
.
22.11.2013.
...
5.12.2013.