ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Фирмено дело No 531/1999 Регистрация на сдружение, фондация, читалище, синдикална и работодателска организация П.В.Х.,
И.В.Х.
  Докладчик:
СИМОНА Д. МИЛАНЕЗИ
Решение от 8.1.2018г.
2 Фирмено дело No 35/2008 Регистрация на сдружение, фондация, читалище, синдикална и работодателска организация     Докладчик:
ПОЛИНА П. ПЕНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
3 Фирмено дело No 1914/1992 Регистрация на сдружение, фондация, читалище, синдикална и работодателска организация П.П.П.,
В.С.Й.,
Н.Д.И.,
П.П.Г.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Й. ГЕНЖОВА
Решение от 22.1.2018г.
4 Фирмено дело No 1/2018 Регистрация на сдружение, фондация, читалище, синдикална и работодателска организация С.Н.А.,
М.Х.П.
  Докладчик:
КРЕМЕНА Н. ГОЛЕМАНОВА
Решение от 16.2.2018г.
5 Фирмено дело No 734/1997 Регистрация на сдружение, фондация, читалище, синдикална и работодателска организация Г.М.И.,
Б.Х.Г.,
Р.Г.С.,
Ж.Р.А.,
М.С.К.,
В.Ц.Х.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Й. ГЕНЖОВА
Решение от 15.5.2018г.