Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
14.10.2019
Информация за присъда по наказателно дело за използване на чужда банкова карта [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

12.09.2015
Приемен ден на председателя на Окръжен съд - Габрово

 

Ръководството на Окръжен съд - Габрово обявява приемни дни за срещи с граждани, които ще се осъществяват всеки първи и трети четвъртък от месеца, от 15,00 до 16,00 часа.

Срещите с председателя на Окръжен съд - Габрово ще се провеждат след предварително устно или писмено заявление, подадено най-късно до деня (сряда) предхождащ приемния ден. Желателно е в заявлението да се посочат накратко въпросите, които ще бъдат поставени на обсъждане в рамките на приемния ден.  

Писмените заявления може за се подават:

- на място в Съдебната палата на пл. „Възраждане" №1, ет.3 стая № 47,

- на e-mail: justice@court-gbr.com,

- чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: гр. Габрово 5 300, пл."Възраждане"№ 1, Окръжен съд - Габрово.

Устни заявления за включване в приемния ден може да се правят на тел. 066 811 101.

След подаване на заявлението, на посочения в него адрес, електронен адрес или телефон, гражданите ще бъдат уведомявани за часа, в който може да се осъществи срещата с председателя на Окръжен съд - Габрово, в зависимост от графика на постъпилите до момента заявки.

Желаещите да се включат в приемния ден на Председателя следва да имат предвид разпоредбите на Закона за съдебната власт, съгласно които съдиите нямат право да дават правни консултации и нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени.

Не се осъществява прием на лица, които са страни по висящи дела пред съдилищата от района на Окръжен съд - Габрово.

14.10.2019
Информация за присъда по наказателно дело за използване на чужда банкова карта [ още ...]

10.10.2019
Информация по хода на наказателно дело за убийство, палеж и държане на боеприпаси без надлежно разрешение [ още ...]

02.10.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане на наркотици  [ още ...]

30.09.2019
Информация за присъда по наказателно дело за причинена смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие [ още ...]

27.09.2019
„Задържане под стража“ за двама мъже от Габрово, обвинени в извършване на грабеж [ още ...]

24.09.2019
Информация по хода на наказателно дело за убийство, палеж и държане на боеприпаси без надлежно разрешение [ още ...]

05.09.2019
На вниманието на кандидатите за вещи лица и съдебни преводачи [ още ...]

14.08.2019
Информация по хода на наказателно дело за убийство, палеж и държане на боеприпаси без надлежно разрешение [ още ...]

31.07.2019
Информация за присъда по наказателно дело за причинена смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие [ още ...]

29.07.2019
"Задържане под стража" за млад мъж от Габрово, обвинен в опит за убийство [ още ...]

22.07.2019
Новият заместник-председател на Окръжен съд – Габрово встъпи в длъжност [ още ...]

19.07.2019
Информация за присъда по наказателно дело за опит за убийство [ още ...]

19.07.2019
Информация за присъда по наказателно дело за опит за убийство [ още ...]

19.07.2019
Информация за присъда по наказателно дело за опит за убийство [ още ...]

19.07.2019
Информация за присъда по наказателно дело за опит за убийство [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация за постановени съдебни актове
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас