Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
14.03.2018
Информация за присъда по наказателно дело за общоопасни престъпления [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

05.06.2017
Срещи с кандидати за членове на висшия съдебен съвет

Продължават срещите на съдии от Окръжен съд – Габрово с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота.
На 1 юни 2017 година в Съдебната палата в Габрово се проведе среща с Емил Дечев - съдия в Софийски градски съд. Пред колегите си той представи основни моменти от своята професионална биография и отговори на поставените въпроси съобразно заложените в неговата концепция идеи. Дискусията обхвана теми свързани с гаранциите за независимостта на съда, възможностите за осигуряване на равномерно натоварване на различните органи на съдебната власт, преструктурирането на съдебната карта. Внимание бе отделено на конкурсните процедури за магистрати, бюджета на съдебната власт, електронното правосъдие. Подчертана бе важността на ефективния диалог с останалите държавни власти, както и провеждането на активна и последователна медийна политика. 

Другият кандидат, който представи концепцията си пред съдии от региона бе Владимир Вълков от Софийски районен съд. Той гостува в съдебните палати в Габрово и Севлиево на 2 юни 2017 г., а през настоящата седмица са заявени срещи със съдиите Илияна Балтова от Апелативен съд – Бургас и Боряна Димитрова от Окръжен съд – Бургас.

Изслушването на всички кандидати ще се проведе на 10 юни 2017 г. в София, а седмица по-късно съдиите от страната ще гласуват, за да определят шестимата свои представители в новия състав на Висшия съдебен съвет.

14.03.2018
Информация за присъда по наказателно дело за общоопасни престъпления [ още ...]

09.03.2018
Информация за влязла в сила присъда по наказателно дело за опит за убйство и други тежки умишлени престъпления [ още ...]

28.02.2018
Информация по наказателно дело за причинена смърт при ПТП [ още ...]

27.02.2018
Деца от националната програма "Детско полицейско управление" гостуваха в съдебните палати [ още ...]

23.02.2018
Информация за хода на наказателно дело за причинена смърт на две лица, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност [ още ...]

19.02.2018
"Задържане под стража" за мъж от Габрово, обвинен в извършване на престъпления свързани с наркотични вещества [ още ...]

13.02.2018
Информация за присъда по наказателно дело за причинени смърт и телесни повреди при взрив в Севлиево [ още ...]

09.02.2018
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане с цел разпространение на наркотици [ още ...]

09.02.2018
"Задържане под стража" за мъж от Стражица, обвинен в извършване на измама [ още ...]

23.01.2018
Информация за хода на търговско дело № 14 от 2017 г. - колективен иск срещу "Топлафикация Габрово" ЕАД [ още ...]

15.01.2018
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане и държане с цел разпространение на наркотични вещества  [ още ...]

08.01.2018
Информация за хода на наказателно дело № 119 от 2017 г.  [ още ...]

05.01.2018
Промяна в процедурите по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел [ още ...]

04.01.2018
Информация за решение по въззивно наказателно дело за причинена телесна повреда  [ още ...]

18.12.2017
Информация за присъда по наказателно дело за държане на нерегистрирани археологически обекти [ още ...]

Страница: 1234567891011
 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация за постановени съдебни актове
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас