Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
14.03.2018
Информация за присъда по наказателно дело за общоопасни престъпления [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

28.02.2018
Информация по наказателно дело за причинена смърт при ПТП

В разпоредително заседание, проведено на 28 февруари 2018 г., състав на Окръжен съд – Габрово с председател съдия Костова, прекрати производството по наказателно дело от общ характер № 12 от 2018 г. и върна делото на прокуратура за отстраняване на допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила.

Делото е образувано по обвинителен акт на Габровска окръжна прокуратура против М.М. от Габрово, обвинен в причиняване на смъртта на жена от Габрово при пътнотранспортно произшествие - престъпление по чл.343 ал.1 б.“в“ от НК.

Съдът счете, че при изготвяне на обвинителния акт е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, констатирано и от Апелативен съд – Велико Търново при проверка на постановен по-рано съдебен акт по случая. Нарушението касае един от реквизитите на изпълнителното деяние, а именно – датата, на която е извършено престъплението. В обстоятелствената част на обвинителния акт при описване на фактическата обстановка е посочена дата „28 юни 2016 г.“, а при обсъждане на деянието от правна страна - дата „28 март 2016 г.“. Втората дата (различна от реалната) е посочена и в диспозитива на обвинението. Съдът счете, че тази неяснота засяга правото на подсъдимия да знае точно в какво го обвинява прокуратурата и да се защитава срещу конкретно обвинение.

Предвид изложеното и на основание чл.249 ал.4 т.1 пр.І във вр. с чл.248 ал.5 т.1 от НК съдът прекрати производството и върна делото на прокурора за отстраняване на горепосоченото съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила.

Определението на съда подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 7-дневен срок.

14.03.2018
Информация за присъда по наказателно дело за общоопасни престъпления [ още ...]

09.03.2018
Информация за влязла в сила присъда по наказателно дело за опит за убйство и други тежки умишлени престъпления [ още ...]

27.02.2018
Деца от националната програма "Детско полицейско управление" гостуваха в съдебните палати [ още ...]

23.02.2018
Информация за хода на наказателно дело за причинена смърт на две лица, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност [ още ...]

19.02.2018
"Задържане под стража" за мъж от Габрово, обвинен в извършване на престъпления свързани с наркотични вещества [ още ...]

13.02.2018
Информация за присъда по наказателно дело за причинени смърт и телесни повреди при взрив в Севлиево [ още ...]

09.02.2018
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане с цел разпространение на наркотици [ още ...]

09.02.2018
"Задържане под стража" за мъж от Стражица, обвинен в извършване на измама [ още ...]

23.01.2018
Информация за хода на търговско дело № 14 от 2017 г. - колективен иск срещу "Топлафикация Габрово" ЕАД [ още ...]

15.01.2018
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане и държане с цел разпространение на наркотични вещества  [ още ...]

08.01.2018
Информация за хода на наказателно дело № 119 от 2017 г.  [ още ...]

05.01.2018
Промяна в процедурите по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел [ още ...]

04.01.2018
Информация за решение по въззивно наказателно дело за причинена телесна повреда  [ още ...]

18.12.2017
Информация за присъда по наказателно дело за държане на нерегистрирани археологически обекти [ още ...]

Страница: 1234567891011
 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация за постановени съдебни актове
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас