Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
16.07.2019
Проведен информационен ден по повод определянето на съдебни заседатели с мандат 2020 - 2023 г. [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

04.04.2019
Данни за дейността на съдилищата в района на Окръжен съд - Габрово през 2018 година

На 4 април 2019 година в Съдебната палата в Габрово се проведе събрание на съдиите от Окръжен съд - Габрово и от районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, на което бе обсъден Годишния доклад за дейността на съдилища в района на Габровски окръжен съд през 2018 година.

Данните от доклада сочат, че през 2018 година в Окръжен съд – Габрово е имало за разглеждане общо 918 дела, от които 816 новопостъпили. От новообразуваните дела 554 са граждански, а 262 – наказателни. Съпоставката с предходните две години показва тенденция на намалено постъпление, която е по-силно изразена при наказателните дела.

Свършените през отчетния период дела са общо 795, от които 523 граждански и 272 наказателни. От всички свършени дела – 720, или 91 %, са приключили в 3-месечен срок, като показателят за срочност е най-висок за последните 3 години.

В съда са запазени традиционно добрите резултати и по отношение качеството на постановените съдебни актове. Свидетелство за това са заниженият процент обжалвани решения, присъди и определения, на фона на общия брой постановени актове, както и добрите резултати след въззивната и касационна проверка от по-горните инстанции.

Много добра е оценката и за дейността на районните съдилища в съдебния окръг през миналата година. Данните от доклада сочат, че новообразуваните дела в Районен съд – Габрово са 4 200, в Районен съд – Севлиево - 2 112 дела, в Районен съд – Дряново - 837 дела и в Районен съд – Трявна - 670. Съпоставката с предходните години показва, че е налице увеличение в броя на новопостъпилите дела, респективно и на общия брой дела за разглеждане и натовареността на съдиите, в районните съдилища в Дряново и Трявна. Увеличение, макар и не толкова съществено, се отчита и при Районен съд – Севлиево.

Във всички районни съдилища е запазено високото ниво на срочно правораздаване като над 93 % от свършените през отчетния период дела са приключили в тримесечен срок. Много добри са резултатите и по отношение подложените на инстанционен контрол присъди, решения и определения, като над 70 % от върнатите от по-горна инстанция съдебни актове са изцяло потвърдени.

С пълния текст на доклада може да се запознаете тук.

16.07.2019
Проведен информационен ден по повод определянето на съдебни заседатели с мандат 2020 - 2023 г. [ още ...]

15.07.2019
Информация за хода на наказателно дело за убийство, палеж и държане на боеприпаси [ още ...]

15.07.2019
Информация за решение в производство по Европейска заповед за арест [ още ...]

11.07.2019
Информация за решение по въззивно наказателно дело за измама [ още ...]

10.07.2019
Информация по наказателно дело за убийство, палеж и държане на боеприпаси [ още ...]

08.07.2019
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПОВОД ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2020 – 2023 ГОДИНА [ още ...]

05.07.2019
„Задържане под стража“ за български гражданин, издирван с Европейска заповед за арест [ още ...]

04.07.2019
„Задържане под стража“ за мъж от Габрово, обвинен в убийство на дете [ още ...]

18.06.2019
Участие на Окръжен съд - Габрово в Образователна програма сред ученици [ още ...]

10.06.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане на наркотици с цел разпространение  [ още ...]

06.06.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело [ още ...]

05.06.2019
„Задържане под стража“ за мъж от Габрово, обвинен в причиняване на средна телесна повреда на съгражданин [ още ...]

17.05.2019
Информация по наказателно дело за убийство, палеж и незаконно държане на боеприпаси [ още ...]

07.05.2019
Информация за решение на Окръжен съд – Габрово в производство по Европейска заповед за арест  [ още ...]

25.04.2019
Задържане под стража за мъж, издирван с Европейска заповед за арест [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516
 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация за постановени съдебни актове
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас