Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
18.06.2019
Участие на Окръжен съд - Габрово в Образователна програма сред ученици [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

14.04.2019
60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО

На 14 април 2019 година се навършват 60 години от създаването на Окръжен съд – Габрово.

Конституирането на съда е предшествано от важни законодателни промени, свързани с осъществяването на административно-териториална реформа и съответни изменения в структурата и организацията на съдебната власт в страната. През януари 1959 година Президиумът на Народното събрание на Народна република България издава Указ за ново административно деление на територията на Народна република България, съобразно който територията на страната се разделя на общини и окръзи. Утвърден е и Габровски окръг, в който са включени общините от тогавашните околии: Габровска, Севлиевска и Дряновска.

          През месец март 1959 година са приети изменения и в Закона за устройство на съдилищата, съгласно които във всеки окръг има по един окръжен съд. Съдиите и съдебните заседатели за новите съдилища се избират от съответните окръжни народни съвети. В изпълнение на тези разпоредби на 14 април 1959 година в салона на читалище “Априлов – Палаузов” се провежда първата редовна сесия на Окръжния народен съвет в Габрово. На основание чл.24 от Закона за устройство на съдилищата, присъстващите на сесията 93-ма общински съветници гласуват състава на новосъздадения Окръжен съд - Габрово. За съдии в него са избрани НЕНО СТЕФАНОВ ЯНЕВ – до момента народен съдия в Габрово, ХРИСТО НИКОЛОВ КОНАКЧИЕВ – член-съдия в Търновския окръжен съд и ИВАН ЦОНЕВ ПАЛАЗОВ – член-съдия при Окръжен съд – Толбухин. На същата сесия са избрани и 120 съдебни заседатели към съда.

Със заповед на Министъра на правосъдието на член-съдията НЕНО СТЕФАНОВ ЯНЕВ е възложено да изпълнява длъжността “Председател на Окръжен съд – Габрово” до избирането на постоянен такъв. Година по-късно - на 28 април 1960 година, с решение на деветата сесия на Окръжен народен съвет – Габрово, Нено Янев е избран като титуляр на длъжността.

Съгласно действащия тогава Закон за устройство на съдилищата, правосъдието в страната се осъществява от народни и окръжни съдилища, от Върховния съд на Народната република, както и от особени съдилища, включващи военните съдилища и съдът по транспорта. Окръжните съдилища се явяват по-горна инстанция по отношение на народните съдилища, като упражняват съдебен надзор върху дейността им чрез разглеждане на жалбите и протестите, подадени срещу постановените от тях присъди и решения. В този смисъл, Габровски окръжен съд се установява като въззивна инстанция за народните съдилища в Габрово, Севлиево и Дряново (преименувани през 1971 г. в “районни” съдилища). Наред с това, новообразуваният съд разглежда и първоинстанционни граждански и наказателни дела определени със закон. Постановените от окръжния съд по тези дела актове подлежат на обжалване пред Върховния съд.

При създаването си през 1959 година Окръжен съд - Габрово се помещава в сградата на ул. “Райчо Каролев” № 4 в Габрово, съвместно с вече съществуващия Народен съд. В края на 1992 г., предвид увеличения обем на работа в съдилищата, бившият Партиен дом на пл.”Възраждане” 1 в града е предоставен на Министерството на правосъдието за нуждите на правораздаването, след което Габровски окръжен съд (наред с Районен съд – Габрово и съответните прокуратури) се премества в настоящата Съдебна палата.

От основаването на Окръжен съдГаброво през 1959 г. до момента в съставите му са участвали общо 35 съдии и 23 младши съдии.

18.06.2019
Участие на Окръжен съд - Габрово в Образователна програма сред ученици [ още ...]

10.06.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане на наркотици с цел разпространение  [ още ...]

06.06.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело [ още ...]

05.06.2019
„Задържане под стража“ за мъж от Габрово, обвинен в причиняване на средна телесна повреда на съгражданин [ още ...]

17.05.2019
Информация по наказателно дело за убийство, палеж и незаконно държане на боеприпаси [ още ...]

07.05.2019
Информация за решение на Окръжен съд – Габрово в производство по Европейска заповед за арест  [ още ...]

25.04.2019
Задържане под стража за мъж, издирван с Европейска заповед за арест [ още ...]

19.04.2019
"Задържане под стража" за мъж от Габрово, обвинен в причиняване на лека телесна повреда на жена, след нанесен побой [ още ...]

17.04.2019
Информация за проведен Ден на отворени врати [ още ...]

17.04.2019
„Задържане под стража“ за трима мъже, обвинени в причиняване на лека телесна повреда на младеж от Габрово след нанесен побой [ още ...]

16.04.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане с цел разпространение и разпространение на наркотици [ още ...]

15.04.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело [ още ...]

12.04.2019
Новият председател на Окръжен съд - Габрово встъпи в длъжност [ още ...]

10.04.2019
Предстоящ Ден на отворени врати [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516
 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация за постановени съдебни актове
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас