Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
11.11.2019
Окръжен съд - Габрово се произнесе по искане на прокуратурата за отстраняване от длъжност на горски инспектор [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

08.11.2019
Информация за решение по въззивно наказателно дело за измама

С решение по въззивно наказателно дело № 73 от 2019 г. тричленен състав на ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО потвърди присъда на Габровски районен съд, с която двама мъже са осъдени на лишаване от свобода за извършени телефонни измами.

С атакувания пред Окръжен съд – Габрово акт В.А. от Горна Оряховица и О.Б. от Попово са признати за виновни в това, че в периода 8 – 10 януари 2018 г., след предварителен сговор с още едно лице, възбудили заблуждение у две жени от Габрово, че са служители на полицията и трябва да съдействат за залавянето на измамници като предоставят пари и златни накити, с което причинили на пострадалите имотна вреда на обща стойност 27 320,01 лева.

След проведено пред първоинстанционния съд съкратено съдебно следствие В.А., действал при условията на опасен рецидив, е осъден на 5 години и 4 месеца лишаване от свобода, а на О.Б. е наложено наказание от 3 години и 4 месеца лишаване от свобода. Районният съд е уважил и предявения от една от потърпевшите граждански иск, като е постановил В.А. и О.Б. солидарно да й заплатят обезщетение за нанесените и от деянието имуществени вреди в размер на 4942,03 лв.

Производството пред Окръжен съд – Габрово е образувано по жалба на В.А., който претендира да се намали размера на наложеното наказание лишаване от свобода. Вторият подсъдим – О.Б., не се присъединява към подадената жалба.

След преценка на всички доказателства по делото, въззивният съд счете за неоснователни доводите на жалбоподателя за прекомерност на наложеното наказание и потвърди първоинстанционната присъда като правилна и законосъобразна.   

Решението на Окръжен съд – Габрово е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

23.06.2017
Информация за присъда по наказателно дело за опит за палеж [ още ...]

16.06.2017
Условна присъда за използване на европейски средства не по предназначение [ още ...]

12.06.2017
Информация за присъда по наказателно дело за използване на чужд платежен инструмент без съгласието на титуляра [ още ...]

09.06.2017
Условна присъда за мъж от Габрово за престъпление против данъчната система [ още ...]

05.06.2017
Срещи с кандидати за членове на висшия съдебен съвет [ още ...]

30.05.2017
Информация за хода на наказателно дело за убийство [ още ...]

29.05.2017
Среща с кандидат за член на ВСС [ още ...]

23.05.2017
Информация за присъда по наказателно дело за незаконна банкова дейност [ още ...]

22.05.2017
Информация за хода на наказателно дело за причинени смърт и телесни повреди при взрив в Севлиево  [ още ...]

18.05.2017
Информация за хода на търговско дело № 14 от 2017 г.  [ още ...]

17.05.2017
Лишаване от свобода и конфискация на имущество за престъпление против данъчната система [ още ...]

12.05.2017
Среща с кандидат за член на ВСС [ още ...]

02.05.2017
Информация за хода на търговско дело № 14 от 2017 г. [ още ...]

02.05.2017
Симулиран съдебен процес с участието на ученици [ още ...]

28.04.2017
Образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация за постановени съдебни актове
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас