Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
11.11.2019
Окръжен съд - Габрово се произнесе по искане на прокуратурата за отстраняване от длъжност на горски инспектор [ още ... ]

 

   

УКАЗАТЕЛ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА СЛУЖБИТЕ В СЪДЕБНА ПАЛАТА - ГАБРОВО

 

ПАРТЕРЕН ЕТАЖ

 
Връчители на призовки
стая 2
066 811 219
Главен счетоводител и касиер - Районен съд
стая 6
Бюро "Съдимост" при Районен съд
стая 8
066 811 210
066 804 766
Съдебни секретари - Районен съд
стая 9
066 811 221
Съдебни секретари - Районен съд
стая 10
066 811 208
Съдебни секретар - Районен съд
стая 12
066 811 209
Съдебно – изпълнителна служба – деловодство
стая 14
066 811 236
Деловодство – Районен съд
стая 16
стая 17
066 811 233
066 811 234
 

I ЕТАЖ

 
"Регистратура и Деловодство" - Окръжен съд
стая 18
066 811 109
066 881 119
066 803 508
Служба "Архив" - Окръжен съд
стая 19
066 811 108
Служба "Архив" - Районен съд
стая 21
066 811 235
066 811 212
Съдебен администратор - Районен съд
стая 33
066 811 207
факс 066 809 264
 

II ЕТАЖ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ
 
Окръжен съд – Габрово
Зала 1
Зала 4
Районен съд – Габрово
Зала 2
Зала 3
Зала 5
Зала 6
Адвокатска стая
стая 35
Системни администратори на Окръжен и Районен съд - Габрово
стая 37
066 811 222
 

III ЕТАЖ

ОКРЪЖЕН СЪД
 
Счетоводител - касиер - Окръжен съд
стая 44
066 811 134
Съдебни секретари - Окръжен съд
стая 45
066 811 115
066 811 137
Връзки с обществеността – Окръжен съд
стая 4
066 811 101
Управител сгради
стая 52
066 811 125
Съдебен администратор - Окръжен съд
стая 53
066 811 142
Главен счетоводител - Окръжен съд
стая 54
066 811 135
 

IV ЕТАЖ

ОКРЪЖНА И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
 

 

 

 

СЪДЕБНИ СЛУЖБИ
Указател на службите
Служба "Регистратура"
Служба "Деловодство"
Служба "Архив"
Служба "Съдебни секретари"
Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас