Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

ГАБРОВСКИ СЪДЕБЕН ОКРЪГ

 

      Габровски съдебен окръг обхваща териториите на Габровска, Севлиевска, Дряновска и Тревненска общини. В него функционират Окръжен съд и четири районни съдилища – в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. От 2007 г. в Габрово е открит и Административен съд.


Районен съд Габрово
обслужва територията на града и селищата в общината

За контакти:
Адрес
Габрово 5300,
пл."Възраждане" 1

Съдебен администратор:
   тел. 066 / 811 207
факс 066 / 809 264

Адм.секретар: 066 / 811 212

www.court-gbr.com

За контакти:
Адрес
Севлиево 5400,
ул."Стефан Пешев" 6

Телефони:
Председател:      0675 / 30 008
Адм.секретар:     0675 / 33 880

www.sevlievo.court-bg.org

Районен съд - Севлиево
обслужва територията на града и селищата в община Севлиево

Районен съд Дряново
обслужва територията на града и селищата в община Дряново

За контакти:
Адрес
Дряново 5370,
ул."Бачо Киро" 21

Телефони:
Председател:      0676 / 73 350
Районен съдия:   0676 / 73 215
Адм.секретар:    0676 / 75 567
Канцелария:        0676 / 73 312

www.rs-dryanovo.org

За контакти:
Адрес
Трявна 5350,
ул."Бачо Киро" 1

Телефони:
Председател:      0677 / 35 55
Адм.секретар:    0677 / 6 20 18
Канцелария:       0677 / 35 04
Гл.счет./факс:     0677 / 6 36 22

www.rs-tryavna.org

Районен съд Трявна
обслужва територията на града и селищата в община Трявна, както гр. Плачковци.

 

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Съдебна система
Габровски съдебен окръг
Държавни институции
Европейски институции
Съдебни школи в чужбина
Партньорски организации
Други
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас