Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 01.02.2012 г.:

"КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД KORPBGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 35 KORP 9220 31 38693301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 26 KORP 9220 33 38693301

НОВИНИ
11.04.2014
ДЕНА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО на 16 април 2014 г.  [ още ... ]

 

   

ВЕЩИ ЛИЦА

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нормативна уредба
Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти
Тарифа №1 към Закона за държавните такси
Тарифа за ДТ, събирани от съда по ГПК
Вещи лица
Съдебни заседатели
Етичен кодекс на съдебните служители
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове на интернет страницата
Вътрешни правила за случайното разпределение на делата
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42 ал.4 и сл. от ГПК
Стратегически план за периода 2014 - 2016 г.
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2014 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас