Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

АРХИВ

Уважаеми потребители, информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30 ноември 2019 г. За информация след тази дата може да посетите новата интернет страница на Окръжен съд – Габрово на следния адрес: https://gabrovo-os.justice.bg/

 Информация за постановени съдебни актове и разгледани дела през 2018 година
   Информация за постановени съдебни актове и разглеждани дела през 2017 година 
 Информация за постановени съдебни актове и разглеждани дела през 2016 г.
 Информация за постановени съдебни актове през 2015 г.
 Информация за постановени съдебни актове през периода януари - декември 2014 г.
 Информация за постановени съдебни актове през периода януари - декември 2013 година
 Информация за постановени съдебни актове през периода януари - декември 2012 г. 
 Информация за постановени съдебни актове през периода януари - декември 2011 г.
 Информация за постановени съдебни актове през периода януари - декември 2010 г.
 Информация за съдебни актове постановени през 2009 г. 
 Информация за постановени съдебни актове от Окръжен съд - Габрово през 2008 г.
 Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела - 2008 г.
 Влезли в сила съдебни актове по граждански дела - 2008 г.
 Съобщения в раздел "Други новини" през периода 2008 - 2013 година 
 
НОВИНИ
Седмичен информационен бюлетин
Информация по дела
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Габрово
Наръчник за журналисти
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас