Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

ДРУГИ НОВИНИ

Уважаеми потребители, информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30 ноември 2019 г. За информация след тази дата може да посетите новата интернет страница на Окръжен съд – Габрово на следния адрес: https://gabrovo-os.justice.bg/ .

За съобщения относно инициативи на съда и други събития може да посетите https://gabrovo-os.justice.bg/bg/news2 

 Посещение на ученици в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 28 октомври 2019 г.
 На вниманието на кандидатите за вещи лица и съдебни преводачи
Публикувано на 5 септември 2019 г.
  Новият заместник-председател на Окръжен съд – Габрово встъпи в длъжност
Публикувано на 22 юли 2019 година
 В помощ на кандидатите за съдебни заседатели
 Функции, права и задължения на съдебните заседатели
 Етични принципи и правила за поведение на съдебните заседатели
 Проведен информационен ден по повод определянето на съдебни заседатели с мандат 2020 - 2023 година
Публикувано на 16 юли 2019 г.
 Предстоящ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по повод определянето на съдебни заседатели с мандат 2020 – 2023 година 
Публикувано на 8 юли 2019 г.
 Участие на Окръжен съд - Габрово в Образователна програма сред ученици
Публикувано на 18 юни 2019 г.
 Информация за проведен Ден на отворени врати в Окръжен съд - Габрово 
Публикувано на 17 април 2019 г.
 60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Публикувано на 14 април 2019 г.
 Новият председател на Окръжен съд - Габрово встъпи в длъжност
Публикувано на 12 април 2019 г.
 Предстоящ Ден на отворени врати в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 10 април 2019 г.
 Данни за дейността на съдилищата в района на Окръжен съд - Габрово през 2018 година
Публикувано на 4 април 2019 г.
  КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
Публикувано на 3 април 2019 г.

                    СЪОБЩЕНИЯ ОТ 2018 ГОДИНА

 НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ
Публикувано на 12 септември 2018 г.
  С ПРИЗНАНИЕ КЪМ СЪДИЯ МИНКО МИНКОВ
Публикувано на 16 юли 2018 г.
 Ново попълнение в съдийския състав на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 2 юли 2018 г.
 Участие на Окръжен съд - Габрово в Образователна програма сред ученици
Публикувано на 17 май 2018 г.
 Информация за проведен Ден на отворени врати в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 17 април 2018 г.
 Предстоящ Ден на отворени врати в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 4 април 2018 г.
 Данни за дейността на съдилищата в района на Окръжен съд - Габрово през 2017 година
Публикувано на 26 март 2018 г.
 Деца от националната програма "Детско полицейско управление" гостуваха в съдебните палати
Публикувано на 27 февруари 2018 г.
 Промяна в процедурите по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел
Публикувано на 5 януари 2018 г.

Новини от 2017 година

 На вниманието на кандидатите за вещи лица и съдебни преводачи
Публикувано на 14 септември 2017 г.
 Срещи с кандидати за членове на ВСС
Публикувано на 5 юни 2017 г.
 Среща с кандидат за член на ВСС
Публикувано на 29 май 2017 г.
 Среща с кандидат за член на ВСС
Публикувано на 12 май 2017 г.
 Симулиран съдебен процес с участието на ученици
Публикувано на 2 май 2017 г.
 Образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" 
Публикувано на 28 април 2017 г.
Публикувано на 27 април 2017 г.
  Информация за проведен Ден на отворени врати в Окръжен съд – Габрово
Публикувано на 7 април 2017 г.
 Предстоящ Ден на отворени врати в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 28 март 2017 г.
 Годишен доклад за дейността на съдилищата в района на Окръжен съд - Габрово през 2016 г.
Публикувано на 20 март 2017 г.
 Конкурс за ученическо есе
Публикувано на 1 март 2017 г.

                             Новини от 2016 година

 Образователна програма сред ученици
Публикувано на 1 ноември 2016 г.
 Семинар с участие на съдии от Габровски съдебен окръг
Публикувано на 6 октомври 2016 г.
 Среща на съдии с кандидат за член на Висшия съдебен съвет
 Информационни монитори в съдебната палата
Публикувано на 31 август 2016 г.
 Образователна програма сред ученици
Публикувано на 7 юни 2016 г.
 Посещение на ученици в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 31 май 2016 г.
 Конкурс за ученическо есе
Публикувано на 21 април 2016 г.
 Информация за деня на отворени врати в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 18 април 2016 г.
 В Окръжен съд - Габрово предстои Ден на отворени врати
Публикувано на 4 април 2016 г.
 Отчетно събрание за дейността на съдилищата в района на Окръжен съд - Габрово през 2015 г.
Публикувано на 21 март 2016 г.
 Посещение на ученици в Съдебната палата
Публикувано на 17 март 2016 г.
 Данни от годишния доклад за дейността на Окръжен съд - Габрово и на районните съдилища в съдебния окръг през 2015 година
Публикувано на 29 февруари 2016 г.
 Съдия от Окръжен съд - Габрово е на обучение в ЕСПЧ
Публикувано на 22 февруари 2016 г.
 Съдия Севдалина Герова се раздели със състава на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 4 януари 2016 г.

                                Новини от 2015 година

 Окръжен съд - Габрово се включва в реализацията на образователна програма за ученици
Публикувано на 19 октомври 2015 г.
 Младежката инициатива "Опознай и избери" в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 12 октомври 2015 г.
 Приемен ден на председателя на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 12 септември 2015 г.
 Изтича срокът за подаване на предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещи лиза и на съдебни преводачи
Публикувано на 10 септември 2015 г.
 Нов член в съдийския състав на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 17 юли 2015 г.
 Обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на ЗСВ
Публикувано на 8 юли 2015 г.
 Председателят на Окръжен съд Габрово участва в кръгла маса за представяне на мрежа за обмен на информация относно функционирането на ЕСПЧ и съдебната практика по прилагането на ЕКПЧ
Публикувано на 8 юли 2015 г.
 Ново попълнение в съдийския състав на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 24 юни 2015 г.
 Ефективна присъда за разпространение на наркотици в симулиран съдебен процес
Повече за идеята на симулирания процес чуйте от съдия Костова в поместения по-долу аудиофайл.
 За идеята на симулирания процес
Публикувано на 24 юни 2015 г.
 Симулиран съдебен процес с участие на ученици
Публикувано на 18 юни 2015 г.
 Семинар за съдии от съдебния окръг  
Публикувано на 15 май 2015 г.
 Информация за Деня на отворени врати в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 17 април 2015 г.
 Обучение за съдебни заседатели
Публикувано на 8 април 2015 г.
 16 април 2015 г. - Ден на отворени врати в Окръжен съд - Габрово
 Отчетно събрание за дейността на съдилищата в района на Габровски окръжен съд през 2013 година
Публикувано на 7 март 2014 г.
 ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО на 16 април 2014 г.
Публикувано на 11 април 2014 г.
 Информация за проведен Ден на отворени врати в Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 17 април 2014 г.
 Процедура по откриване на нови банкови сметки на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 23 юни 2014 г.
 Нови банкови сметки на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 24 юни 2014 г.
 Процедура по избор на нов административен ръководител на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 14 юли 2014 г.
 Новият председател на Окръжен съд - Габрово встъпи в длъжнст
Публикувано на 1 август 2014 г.
 Прием на документи за включване в списъка на съдебните преводачи
Публикувано на 4 август 2014 г.
 Плащане на държавни такси чрез ПОС терминално устройство 
Публикувано на 20 октомври 2014 г.
 Информация за становище на Окръжен съд - Габрово по Проекта за актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Публикувано на 17 ноември 2014 г.
 Ново попълнение в съдийския състав на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 1 декември 2014 г.
 Положиха клетва съдебните заседатели за Окръжен съд - Габрово с мандат 2015 - 2019 година
Публикувано на 8 януари 2015 година
 Участие на Окръжен съд - Габрово в благотворителна инициатива
Публикувано на 30 януари 2015 г.
 Нова звукозаписна система за съдебна зала на Окръжен съд - Габрово
Публикувано на 10 февруари 2015 г.
 Профил на Окръжен съд - Габрово в "Правен свят"
Публикувано на 10 февруари 2015 г.
 Данни от Годишния доклад за дейността на Окръжен съд - Габрово през 2014 г.
Публикувано на 6 март 2015 г.
Публикувано на 24 март 2015 г.
 Общо събрание за обсъждане на Годишния доклад за дейността на съдилищата в района на Окръжен съд - Габрово през 2014 година
Публикувано на 23 март 2015 г.

 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация по дела
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Габрово
Наръчник за журналисти
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас