Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

ПРЕСОФИС

 

Раздел „ПРЕСОФИС”  съдържа информационни материали подготвени от пресслужбата на съда.

В съобщенията, касаещи разглеждани от съда дела личните данни са обезличени съгласно изискванията на закона.

В подраздел „Седмичен информационен бюлетин” е поместена информация за насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания граждански и наказателни дела от обществен интерес. Информацията се обновява ежеседмично.

В подраздел „Информация по дела” са поместени съобщения за обявени съдебни актове, както и информация по отделни висящи производства.

В подраздел „Архив” са поместени съобщения за постановени съдебни актове от предходни години.

В подраздел „Други новини” са публикувани съобщения за кадрови промени в състава на съда, обобщаващи данни за различни видове производства,  важна информация за гражданите във връзка определени законодателни промени, съобщения за инициативи и актуални събития, осъществявани с участието на институцията или нейни представители и т.н.

В раздела са поместени още „Медийна стратегия на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Габрово” и „Наръчник за журналисти”.

За навигация използвайте препратките в дясно.

 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация по дела
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Габрово
Наръчник за журналисти
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас