Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
23.10.2017
Информация за присъда по наказателно дело за причинена смърт при ПТП [ още ... ]

 

   

СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Постановени съдебни актове по граждански дела

 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 19 октомври 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 30 септември 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 31 август 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 31 юли 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 30 юни 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 31 май 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 30 април 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 31 март 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 28 февруари 2017 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела през периода 1 - 31 януари 2017 г.

 

 

Съгласно чл. 64 от Закона за съдебната власт  актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Публикуването на актовете се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове. Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.

ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПОСТАНОВЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ВИЖТЕ МЕНЮТО В ДЯСНО


 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2017 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас