Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
29.10.2018
Информация за решение в производство по Европейска заповед за арест [ още ... ]

 

   

СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Постановени съдебни актове по граждански дела - 2009

 Постановени съдебни актове по граждански дела за периода 1 - 31 декември 2009 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела за периода 1 - 30 ноември 2009 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела за периода 1 - 31 октомври 2009 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела за периода 1 - 30 септември 2009 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела за периода 1 - 31 август 2009 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела за периода 1 - 31 юли 2009 г.
 Постановени съдебни актове по граждански дела за периода 1 - 30 юни 2009 г.

 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседaнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас