Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Постановени съдебни актове по наказателни дела

Уважаеми потребители, информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30 ноември 2019 г. За информация след тази дата може да посетите новата интернет страница на Окръжен съд – Габрово на следния адрес: https://gabrovo-os.justice.bg/ .

 

За справки относно постановени актове може да посетите https://gabrovo-os.justice.bg/bg/3305

 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 - 30 ноември 2019 г.
 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 октомври - 31 октомври 2019 г.
 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 август - 30 септември 2019 г. 
 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 юли - 31 юли 2019 г.
 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 юни - 30 юни 2019 г.
 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 - 31 май 2019 г.
 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 март - 30 април 2019 г.
 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 - 28 февруари 2019 г.
 Подлежащи на публикуване съдебни актове по наказателни дела за периода 1 - 31 януари 2019 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се публикуват незабавно след постановяването при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

  Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.

 Публикуването на актовете се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тях.

Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.

 

ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПОСТАНОВЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ВИЖТЕ МЕНЮТО В ДЯСНО


 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседaнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас