Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
11.11.2019
Окръжен съд - Габрово се произнесе по искане на прокуратурата за отстраняване от длъжност на горски инспектор [ още ... ]

 

   

График на заседанията

Справка за насрочените дела
за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.

 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 11 - 15 ноември 2019 г. 
 График на заседанията по наказателни дела за периода 11 - 15 ноември 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 4 - 8 ноември 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 28 октомври - 1 ноември 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 28 октомври - 1 ноември 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 21 - 25 октомври 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 21 - 25 октомври 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 14 - 18 октомври 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 14 - 18 октомври 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 7 - 11 октомври 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 7 - 11 октомври 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 30 септември - 4 октомври 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 30 септември - 4 октомври 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 24 - 27 септември 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 24 - 27 септември 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 16 - 20 септември 2019 г.
 График ва заседанията по наказателни дела за периода 16 - 20 септември 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 2 - 13 септември 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 5 - 30 август 2019 г.
 График на заседанията по граждански и наказателни дела за периода 29 юли - 2 август 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 22 - 26 юли 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 15 - 19 юли 2019 година
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 8 - 12 юли 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 8 - 12 юли 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 1 - 5 юли 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 1 - 5 юли 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 24 - 28 юни 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 17 - 21 юни 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 17 - 21 юни 2019 г.
 График на заседанията по граждански дела за периода 10 - 14 юни 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 10 - 14 юни 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 3 - 7 юни 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 3 - 7 юни 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 27 - 31 май 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 20 - 23 май 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 13 - 17 май 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 13 - 17 май 2019 г. 
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 7 - 10 май 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 7 - 10 май 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 30 април - 3 май 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 22 - 25 април 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 22 - 25 април 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 15 - 19 април 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 15 - 19 април 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 8 - 12 април 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 8 - 12 април 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 1 - 5 април 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 1 - 5 април 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 25 - 29 март 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 25 - 29 март 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 18 - 22 март 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 18 - 22 март 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 11 - 15 март 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 11 - 15 март 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 5 - 8 март 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 5 - 8 март 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 25 февруари - 1 март 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 25 февруари - 1 март 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 18 - 22 февруари 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 11 - 15 февруари 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 11 - 15 февруари 2019 г.
 График на заседанията по граждански и наказателни дела за периода 4 - 8 февруари 2019 година
 График на заседанията граждански и търговски дела за периода 28 януари - 1 февруари 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 28 януари - 1 февруари 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 21 - 25 януари 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 21 - 25 януари 2019 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 14 - 18 януари 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 14 - 18 януари 2019 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 7 - 11 януари 2019 г.   
 График на заседанията по наказателни дела за периода 1 - 5 юли 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 1 - 5 юли 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 1 - 5 юли 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 1 - 5 юли 2019 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 1 - 5 юли 2019 г.

 

 

 

 


 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседaнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас