Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
11.11.2019
Окръжен съд - Габрово се произнесе по искане на прокуратурата за отстраняване от длъжност на горски инспектор [ още ... ]

 

   

Обявления на държавни съдебни изпълнители

 Обявление по изпълнително дело № 88/2014 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръктева, относно публична продан на идеални части от недвижими имоти
Период на публичната продан 6 декември 2019 г. - 6 януари 2020 г.
 Обявление № 12 по изпълнително дело № 20074240400029 по описа на СИС при Районен съд - Трявна, относно публична продан на недвижим имот в Трявна
Период на публичната продан 18 ноември 2019 г. - 18 декември 2019 г.
 Обявление по изпълнително дело № 6/2018 г. по описа на СИС при РС - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на недвижим имот в Дряново 
Период на публичната продан 18 ноември 2019 г. - 19 декември 2019 г.
 Обявление № 14 по изпълнително дело № 20104240400045 по описа на СИС при Районен съд - Трявна, относно публична продан на недвижим имот в с. Кръстец, общ. Трявна
Период на публичната продан 11 ноември 2019 г. - 11 декември 2019 г.
 Обявление № 1 по изпълнително дело № 20194240400038 по описа на СИС при Районен съд - Трявна, ДСИ Радомира Коваева, относно публична продан на недвижим имот в Трявна
Период на публичната продан 4 ноември 2019 г. - 4 декември 2019 г.
 Обявление по изпълнително дело № 126/2014 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Павлина Гатева, относно публична продан на недвижими имоти
Период на публичната продан 28 октомври 2019 г. - 28 ноември 2019 г.
 Обявление по изпълнително дело № 28/2019 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Павлина Гатева, относно публична продан на движима вещ - МПС
Период на публичната продан 27 октомври 2019 г. - 27 ноември 2019 г.
 Обявление № 1 по изпълнително дело № 231/2019 г. по описа на СИС при Районен съд - Габрово, ДСИ Станимира Дончева, относно публична продан на недвижим имот в Габрово
Период на публичната продан 21 октомври 2019 г. - 21 ноември 2019 г.
 Обявление по изпълнително дело № 53/2015 и присъединено към него изпълнително дело № 16/2016 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на недвижим имот в Дряново
Период на публичната продан 18 октомври 2019 г. - 18 ноември 2019 г.
 Обявление по изпълнително дело № 45/2015 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на идеални части от недвижими имоти в землището на гр. Дряново
Период на публичната продан 18 октомври 2019 г. - 18 ноември 2019 г.
 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседaнията днес – зала 1
Заседaнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас