Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
16.07.2018
Информация за присъда по наказателно дело за неплащане на данъчни задължения [ още ... ]

 

   

Обявления на държавни съдебни изпълнители

 Обявление по изпълнително дело № 170/2012 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Снежина Дянкова, относно публична продан на недвижим имот в местност "Крушевски баир", землище на гр. Севлиево
Период на публичната продан 18 юни 2018 г. - 18 юли 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 19/2016 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на движима вещ - специален автомобил
Период на публичната продан 18 юни 2018 г. - 18 юли 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 45/2015 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на идеални части от недвижими имоти
Период на публичната продан 18 юни 2018 г. - 18 юли 2018 г.
 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседaнията днес – зала 1
Заседaнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас