Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
23.01.2018
Информация за хода на търговско дело № 14 от 2017 г. - колективен иск срещу "Топлафикация Габрово" ЕАД [ още ... ]

 

   

Обявления на държавни съдебни изпълнители

 Обявление по изпълнително дело № 226/2011 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Снежина Дянкова, относно публична продан на недвижим имот в с. Шумата, общ. Севлиево 
Период на апубличната продан 26 януари 2018 г. - 26 февруари 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 88/2014 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на идеални части от недвижими имоти в Дряново
Период на публичната продан 19 януари 2018 г. - 19 февруари 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 103/2012 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Снежина Дянкова, относно втора публична продан на товарен автомобил
Период на публичната продан 22 декември 2017 г. - 22 януари 2018 г.
 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас